Bratislava

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda Ing. Katarína Koledová
Tajomník Gabriela Dőmeová
Hospodár Anna Brániková

Kontakt

Meno a Priezvisko Email
Ing. Katarína Koledová laterskf@mail.t-com.sk
Nora Gregušová norulienka@gmail.com
Anna Brániková skolicka@chello.sk
Gabriela Dőmeová gabdome@gmail.com

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
EN 2010 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020

 

Výročná správa

SK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EN 2009 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a