Banská Bystrica

Predsedníctvo

Funckia Meno a Priezvisko
Predseda Dagmar Lapšanská
Podpredseda PaedDr. Jarmila Jakálová, Katarína Potkányová
Tajomník PaedDr. Ľubica Dobrotová
Hospodár Danica Roháčová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón / mobil
Dagmar Lapšanská n/a +421905835546
PaedDr. Jarmila Jakálová jarmila.jakalova@mpc-edu.sk +421904592662
Danica Roháčová rohacova@banskabystrica.sk +421908407320
Katarína Potkányová potkanyova@centrum.sk +421948188375
PaedDr. Ľubica Dobrotová ms.salgotaianska@banskabystrica.sk +421907832287

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019
EN 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019

Výročná správa

SK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pozvánky na zasadnutia

n/a

Zápisnice

n/a

Pozvánky na podujatia

Pedagogické dni