Hlohovec

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda PaedDr. Ingrid Valovičová
Podpredseda Viera Podlucká
Tajomník PaedDr. Jana Lenghartová
Hospodár PhDr. Lívia Klostermannová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
PaedDr. Ingrid Valovičová ingrid.valovicova@gmail.com +421911508452
Viera Podlucká viera444@pobox.sk +421908728932
PaedDr. Jana Lenghartová lenghartovajana@gmail.com +421904581116
PhDr. Lívia Klostermannová mshlohovec1@mail.t-com.sk +421911256531

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019
EN 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019

 

Výročná správa

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018

 

Pozvánky na zasadnutia a semináre

Pozvánka praktický seminár – Animuj svoj svet

Pozvánka praktický seminár – Jazyk a komunikácia

Pozvánka praktický seminár – Zdravie a pohyb

 

Zápisnice

n/a

 

Ostatné

Výtvarná prezentácia detí materských škôl,ktorá sa uskutocní dna 6. novembra 2019 o 13.30 h. vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci

Spievanky výsledky súťaže 2016

 

Galérie


HL01 Hlohovec – súťaž 2015