Nové Zámky

Predsedníctvo

Funkcia Meno a Priezvisko
Predseda Bc. Andrea Lörincová
Podpredseda PhDr. Alica Harišová
Tajomník Mgr. Eva Cviková
Hospodár Bc. Zlatica Dekanová

 

Kontakt

Meno a Priezvisko Mail Telefón/Mobil
Bc. Andrea Lörincová omepnz@gmail.com +421904302414
PhDr. Alica Harišová harisova.alica@gmail.com +421918451231
Mgr. Eva Cviková msdorocka@stonline.sk +421905484616
Bc. Zlatica Dekanová ms-soltesovej@stonline.sk +421907759423

 

Plán činnosti

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Výročná správa

SK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Pozvánky na zasadnutia

n/a

 

Zápisnice

n/a